LOSAN s.r.o. již neposkytuje internetové připojení. V případě problémů s připojením nebo jakýchkoliv požadavků týkajících se internetového připojení se obracejte na CC Internet s.r.o. https://www.ccinternet.cz

Kontakty na CC Internet:

Technické oddělení

+420 775 677 712

poruchy@ccinternet.cz

Hlášení poruch, poskytnutí informací o oblasti pokrytí, domluvení termínu návštěvy technika a jiné dotazy.

Obchodní oddělení

+420 733 726 864

prodej@ccinternet.cz

Objednání služeb, faktury, změna bydliště, úhrada služeb, změna tarifu.

Vedení společnosti

vedeni@ccinternet.cz Podněty co si myslíte že máme zlepšit, změnit.