Při problémech s routerem zakoupeným v rámci zřízení připojení k internetu doporučujeme neprovádět RESET nebo měnit nastavení. Obraťte se na naší technickou podporu pro řešení problémů. Uživatelské zásahy do routeru vedoucí k nefunkčnosti připojení k internetu nemohou být řešeny zdarma v rámci reklamace služby nebo routeru.

Postup pro nastavení routeru zákazníka, který je připojený v bytovém domě s více účastníky:
Zákazníci připojení v bytových domech s více účastníky mají router vždy nastavený naším technikem.
Postup platí pro router ve výchozím továrním nastavení. Postup je obecný, nepopisuje nastavení konkrétního modelu zařízení.

 • Propojte router LAN kabelem do zdířky “LAN” nebo “1” s Vaším PC
 • V internetovém prohlížeči zadejte IP adresu routeru (je uvedena na štítku routeru – obvykle 192.168.0.1)
 • Zadejte přihlašovací jméno a heslo (je uvedeno na štítku routeru – obvykle admin a bez hesla nebo admin / admin)
  Přejděte do nastavení „Internet“ nebo „WAN“ nebo použijte průvodce nastavením („wizard“, „quick setup“…)
 • Typ připojení zvolte Statická IP adresa (Static IP)
 • Požadované hodnoty IP adresy, masky, brány a DNS nastavte shodně s těmito hodnotami na Vašem předávacím protokolu (spodní část Smlouvy)
  Nastavte si nové heslo do routeru (obvykle MENU Security, Management apod.)
 • Nastavte si WiFi síť – jméno sítě (SSID) a zabezpečení sítě (WPA/WPA2).
 • IP adresu routeru, heslo do routeru, jméno WiFi sítě a heslo WiFi sítě si VŽDY zapište u uschovejte pro pozdější potřebu – doporučujeme nalepit tyto údaje na spodní stranu routeru.
 • V průběhu nastavování můžete být několikrát vyzvání k restartu routeru pro uložení nastavení. Po restartu vždy pokračujte dalším bodem.
 • Přívod od internetu od Vaší bytové zásuvky zapojte do zdířky označené “WAN”, „Internet“, symbol zeměkoule apod. Obvykle má jinou barvu než ostatní zásuvky.
 • Další zařízení (počítače, tiskárny, kamery atd.) zapojte do zdířek “LAN” /“1“/ “2” / “3” / “4”. V případě že budete potřebovat zapojit více zařízení, než je volných zdířek na routeru, je nutné dokoupit switch: http://eshop.losan.cz