Při problémech s routerem zakoupeným v rámci zřízení připojení k internetu doporučujeme neprovádět RESET nebo měnit nastavení. Obraťte se na naší technickou podporu pro řešení problémů. Uživatelské zásahy do routeru vedoucí k nefunkčnosti připojení k internetu nemohou být řešeny zdarma v rámci reklamace služby nebo routeru.
Postup pro nastavení routeru zákazníka, který je připojený prostřednictvím vlastní antény:
Postup platí pro router ve výchozím továrním nastavení. Postup je obecný, nepopisuje nastavení konkrétního modelu zařízení.

 • Propojte router LAN kabelem do zdířky “LAN” nebo “1” s Vaším PC
 • V internetovém prohlížeči zadejte IP adresu routeru (je uvedena na štítku routeru – obvykle 192.168.0.1)
  Zadejte přihlašovací jméno a heslo (je uvedeno na štítku routeru – obvykle admin a bez hesla nebo admin / admin)
 • V případě dotazu přeskočte průvodce nastavením a přejděte rovnou do ručního / rozšířeného nastavení.
 • Nastavte si nové heslo do routeru (pokud nechcete požívat výchozí)
 • Nastavte si WiFi síť – jméno sítě (SSID) a zabezpečení sítě (WPA/WPA2) – heslo
 • Změňte IP adresu routeru (obvykle v menu LAN) na 192.168.10.2
 • Budete vyzváni k restartu routeru – proveďte jej
 • Po restartu, pokud se tak nestane automaticky, zadejte do internetového prohlížeče novou IP adresu routeru tj. 192.168.10.2 a znovu se přihlaste
 • Vypněte server DHCP (obvykle se nachází v menu lokální sítě LAN)
 • Přívod od Vaší antény pro příjem internetu zapojte do zdířky označené “LAN” nebo číslem “1”:
 • Zdířka označená “WAN” zůstane nezapojená. Další zařízení (počítače, tiskárny, kamery atd.) zapojte do zdířek “LAN” / “2” / “3” / “4”. V případě že budete potřebovat zapojit více zařízení, než je volných zdířek na routeru, je nutné dokoupit switch.
 • IP adresu routeru, heslo do routeru, jméno WiFi sítě a heslo WiFi sítě si VŽDY zapište u uschovejte pro pozdější potřebu – doporučujeme nalepit tyto údaje na spodní stranu routeru.